Tire Machinery

Zadání:

Připravit komunikační podklady pro zavedení nového výrobku

Situace:

Start-up společnost Tire Machinery and Engineering se rozhodla
uvést na trh svůj produkt TME SuperBlast 4.0 – robotické čištění forem
pomocí suchého ledu.

Řešení:

S majitelem společnosti jsme analyzovali současné komunikační materiály, detailně probrali cíle kampaně na uvedení nového produktu a provedli analýzu konkurence. Na základě toho jsme připravili prezentaci v
MS Powerpoint a strukturu webové mikrostránky. Na základě poskytnutých podkladů jsme připravili všechny texty a podíleli se i na grafickém řešení.
Navrhli jsme, jak zakomponovat prezentaci nového produktu do stávajícího webu společnosti www.tiremachinery.eu.

Brand