Zadání:

Zvýšit atraktivitu společnosti jako zaměstnavatele

Situace:

V souvislostí s akvizicí společností Trelleborg se české závody Mitas
a.s. v roce 2018 přejmenovaly na Trelleborg Wheel Systems a.s.. Společnost
Trelleborg má zájem na tom, aby byla atraktivním zaměstnavatelem ve svém
oboru.

Řešení:

S HR viceprezidentkou společnosti Trelleborg Wheel Systems jsme
připravili strategii budování zaměstnanecké značky. Společně jsme
prezentovali vedení společnosti a dohodli se na rozpočtu pro prvních 6
měsíců.
Koordinovali jsme samotný proces změny názvu společnosti. Organizovali
jsme workshopy se zaměstnanci, abychom pochopili, jak vnímají prostředí, v
němž pracují. Následně jsme připravili detailnější akční plán, který zahrnoval
mimo jiné řízené přeznačení klíčových identifikačních prvků společnosti a
několik zábavně-vzdělávacích akcí pro zaměstnance firmy. Tyto aktivity jsme
koordinovali a podíleli se na jejich exekuci.

Brand